class="single single-post postid-26240 single-format-standard">

Pensionarii vasluieni se bat pentru biletele de tratament

bilete.de.tratament

212 bilete de tratament pentru 617 pensionari!

CERERE MARE Cererile pentru biletele de tratament, atât gratuite, cât si cele contra platã, oferite de Casa judeteanã de Pensii Vaslui depãsesc numãrul biletelor disponibile, cu atât mai mult cu cât numãrul acestor bilete a fost redus substantial fatã de anii trecuti, asta si din cauza faptului cã multi dintre beneficiari nu se mai prezentau în statiuni. În zilele urmãtoare, beneficiarii de bilete de tratament pentru cea de-a 14-a serie, din cele 19 programate, vor fi anuntati cu privire la aprobarea cererii. Începutul lunii septembrie este una dintre perioadele cele mai solicitate. La CJP Vaslui au fost primite 617 solicitãri pentru aceastã perioadã, iar aprobate doar aproape o treime dintre acestea. În functie de numãrul de locuri disponibile la nivelul tãrii, este posibil ca numãrul de bilete de tratament destinate pensionarilor sã creascã în perioada urmãtoare.

Pentru seria 14 de bilete de tratament având ca datã de prezentare în statiune 10 septembrie, Casei Judetene de Pensii Vaslui i-au fost repartizate un numãr de 212 bilete de tratament, în conditiile în care numãrul solicitãrilor pentru prima parte a lunii septembrie a fost de 617. Pentru aceastã serie au fost alocate bilete în aproape toate locatiile CNPP, în statiunile Felix, Sovata, Nicolina, Cãciulata, Târgu Ocna, Bãltãtesti, Eforie Nord, Herculane, Techirghiol, 1 Mai, Vatra Dornei, Lacu Sãrat, Mangalia, Slãnic Moldova, Amara, Tusnad, Eforie Nord, Govora, Sinaia, Olãnesti, Saturn, Sãrata Monteoru, Sângeorz Bãi. Casa Judeteanã de Pensii Vaslui a afisat atât la sediul institutiei cât si pe pagina de Internet lista cu persoanele cãrora li s-au aprobat cererile si, de asemenea, fiecare beneficiar a fost informat, telefonic sau în scris, în functie de optiunea exprimatã de acesta pe cerere, despre faptul cã cererea i-a fost aprobatã, despre biletul de tratament ce i-a fost repartizat si despre data la care trebuie sã se prezinte pentru ridicarea acestuia. În aceste zile sunt distribuite biletele de tratament alocate automat urmând ca, sãptãmâna urmãtoare, în situatia în care vor fi bilete nedistribuite, dat fiind cã beneficiarii renuntã din motive obiective la biletele aprobate, acestea sã fie distribuite direct solicitantilor. Casa Judeteanã de Pensii distribuie beneficiarilor bilete de tratament în conformitate cu criteriile de distribuire a biletelor de tratament aprobate prin Ordinul comun al presedintelui CNPP, directorului Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apãrãrii Nationale, directorului Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Administratiei si Internelor si directorului Casei de Pensii Sectoriale a Serviciului Român de Informatii.

Aplicarea criteriilor specifice activitãtii de distribuire a biletelor de tratament

Casa Nationalã de Pensii Publice are rolul de a stabili numãrul locurilor de bilete de tratament ce pot fi puse la dispozitia beneficiarilor, de a efectua repartitia locurilor pe statiuni, unitãti de cazare, serii de bilete si date de prezentare în statiune, de a repartiza numãrul de locuri pentru fiecare casa teritorialã în functie de numãrul total al beneficiarilor si de a transmite caselor teritoriale repartitia locurilor în vederea eliberãrii biletelor cãtre beneficiari în timp ce caselor teritoriale de pensii le revine rolul de a asigura repartitia biletelor cãtre beneficiari pe baza criteriilor aprobate, utilizând aplicatia informaticã SPA. Eliberarea biletelor de tratament se face strict în limita repartitiei, cu respectarea prevederilor legale de acordare. Locurile de tratament pentru anul 2014 au fost repartizate pe 19 serii de trimitere, pânã în prezent fiind distribuite deja bilete pentru primele 10 serii. Durata sejurului unui bilet de tratament a fost stabilitã începând cu anul 2014 la 16 zile, iar a tratamentului balnear la 12 zile. Cererile de acordare a biletelor de tratament se completeazã numai pe formularul aprobat si pus la dispozitie de Casa Teritorialã de Pensii Vaslui si se pot transmite prin postã, fax, e-mail, sau se pot depune personal la sediul institutiei – Biroul nr. 1. Cererile se depun cu cel putin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicitã bilet, iar prin cerere solicitantul poate opta pentru cel mult 3 statiuni, biletele de tratament fiind acordate individual sau mandatarului desemnat prin procurã specialã. În cursul unui an calendaristic unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. În situatia neridicãrii biletului de tratament repartizat pentru o serie, solicitantul mai poate obtine un alt bilet de tratament doar din categoria celor nevalorificate pentru seria respectivã sau, dupã caz, la cerere, pentru o altã serie. Pentru a se putea înscrie în vederea obtinerii unui bilet de tratament, potentialul beneficiar depune la sediul Casei Teritoriale de Pensii Vaslui cererea-tip si copia buletinului sau cãrtii de identitate, urmând ca restul documentelor sã fie atasate la momentul eliberãrii biletului. Dupã primirea cererilor, Casei Teritoriale de Pensii îi revine obligatia de a le înregistra direct în aplicatia informaticã SPA urmând ca, ulterior, tot prin intermediul aplicatiei informatice, fiecare cerere sã primeascã un punctaj calculat prin aplicarea criteriilor specifice si sã fie aprobatã în limita locurilor repartizate pe serii, statiuni si unitãti de cazare. Biletele de tratament se acordã gratuit sau cu suportarea unei contributii, în functie de categoria din care face parte respectivul solicitant. Numãrul de bilete de tratament repartizate CJP Vaslui în ultimii trei ani a cunoscut o usoarã scãdere. Astfel, în anul 2013, numãrul biletelor alocate judetului Vaslui a fost cu 124 bilete mai mic fatã de numãrul biletelor alocate în anul 2011. Acest lucru s-a datorat si faptului cã procentul de valorificare a biletelor de tratament era destul de mare, astfel, în 2011, peste 11% din beneficiari nu s-au prezentat în statiuni, comparativ cu anul 2013, când acest procent de valorificare a biletelor a crescut pânã aproape de 93%. Pentru anul 2014, Casa Nationalã de Pensii Publice a repartizat judetului Vaslui un numãr de 2659 bilete de tratament, cu peste 1400 bilete mai putin ca în 2013, când au fost acordate 4087 bilete, si cu peste 1500 bilete mai putin ca în anul 2011, când au fost acordate 4211 bilete, din care doar 3739 au fost valorificate. „Pânã la sfârsitul anului, la solicitarea expresã a conducerii CJP Vaslui, si în limita locurilor disponibile de la CNPP, numãrul biletelor de tratament va creste, pe baza repartizãrilor suplimentare”, a declarat Isabel Bogdan, directorul executiv al CJP Vaslui.

*** Va invitam sa ne sustineti munca în favoarea vasluienilor cu un LIKE si un SHARE pentru pagina de facebook www.facebook.com/www.vasluionline.ro ***

Related posts:

Sursa: vrn.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*


*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>