class="single single-post postid-29921 single-format-standard">

Sunt deja 103 câstigãtori în judetul Vaslui, la Loteria bonurilor fiscale!

finante_vasluion.ro petitii

STATISTICÃ Dacã, în prima zi de dupã extragerea bilelor pe baza cãrora s-au stabilit bonurile fiscale câstigãtoare, respectiv marti, 14 aprilie a.c., se anuntaserã 34 de persoane cu bonuri în regulã, ieri numãrul câstigãtorilor a depãsit cifra de 100, în tot judetul Vaslui. Mai precis, la subunitãtile Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã din judet s-au prezentat 103 persoane cu bonuri fiscale care se pot înscrie la tombolã, astfel: 53 din Vaslui, 32 din Bârlad si 18 din Husi. Niciun locuitor din Negresti sau comunele învecinate nu a putut prezenta un bon fiscal câstigãtor, desi a fost o încercare din partea unui locuitor, care s-a dovedit neinspiratã, pentru cã data de pe bon nu coincidea cu cea extrasã în cursul zilei de luni. În vederea revendicãrii premiilor aferente extragerii Loteriei bonurilor fiscale din data de 13 aprilie a.c., titularii bonurilor fiscale câstigãtoare se vor putea prezenta la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Vaslui, ca si la sediile unitãtilor teritoriale din Bârlad, Husi si Negresti, unde vor depune urmãtoarele documente: o cerere tip care se pune la dispozitie de organul fiscal sau se poate descãrca de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, la care se anexeazã bonul fiscal în original si copia buletinului de identitate sau a pasaportului. Persoanele care primesc cererile de revendicare a premiilor, câte douã la fiecare unitate ANAF din judetul Vaslui, verificã dacã sunt îndeplinite urmãtoarele conditii: cererile de revendicare a premiilor sunt completate conform instructiunilor prevãzute de lege; este anexat bonul fiscal în original; pe bonul fiscal sunt lizibile toate informatiile obligatorii, asa cum sunt prevãzute de OUG nr.28/1999, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, adicã: denumirea si codul de identificare fiscalã ale operatorului economic emitent, adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal, logotipul si seria fiscalã ale aparatului, numãrul de ordine, data si ora emiterii, denumirea fiecãrui bun livrat sau serviciu prestat, pretul sau tariful unitar, cantitatea, valoarea pe fiecare operatiune, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã, cu indicarea cotei de taxã, valoarea totalã a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã, valoarea totalã a taxei pe valoarea adãugatã pe cote de taxã, cu indicarea nivelului de cotã, valoarea totalã a operatiunilor scutite de taxã pe valoarea adãugatã, precum si valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adãugatã, dacã este cazul; valoarea totalã, inclusiv TVA, a bonului fiscal exprimatã în lei, fãrã subdiviziunile leului, este egalã cu valoarea extrasã; bonul fiscal a fost emis în ziua extrasã;bonul fiscal nu are mentionat nici un cod de înregistrare fiscalã al cumpãrãtorului. La cererea de revendicare este anexatã copia actului de identitate/pasaportului. Data limitã pânã la care se pot revendica bonurile fiscale câstigãtoare este de 13 mai a.c. inclusiv. Pentru informatii despre modul de revendicare a premiilor privind Loteria bonurilor fiscale titularii bonurilor fiscale se pot adresa la urmãtoarele numere de telefon: 0235/315927-Compartimentul Servicii pentru contribuabili din cadrul AJFP Vaslui; 0235/419570 – Serviciul fiscal municipal Bârlad; 0235/480707 – Serviciul fiscal municipal Husi si 0235/457856 – Serviciul fiscal orãsenesc Negresti.

La nivel national, aproape 5.000 de câstigãtori

La nivel national, un numãr de 4.245 de persoane a depus în zilele de 14 si 15 aprilie (pânã la ora 10.00), la sediile teritoriale ale administratiei fiscale cereri de revendicare a premiului oferit de Loteria bonurilor fiscale. Loteria bonurilor fiscale se organizeazã lunar si constã în extragerea aleatorie de numere, astfel:

a) un numãr cuprins în intervalul dintre 1 si 999 inclusiv, reprezentând valoarea totalã a bonului fiscal fãrã subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã. Numãrul reprezentând valoarea totalã a bonului fiscal rezultã în urma extragerii succesive a trei serii de cifre, cuprinse între 0 si 9;

b) un numãr reprezentând ziua emiterii bonului fiscal aferentã lunii sau intervalului calendaristic, dupã caz, pentru care se organizeazã Loteria bonurilor fiscale.

** Va invitam sa ne sustineti munca în favoarea vasluienilor cu un LIKE si un SHARE pentru pagina de facebook www.facebook.com/www.vasluionline.ro *

Related posts:

Sursa: vrn.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*


*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>